Undervisningsforløb

Undervisningsforløbene er delt op i to grupper, dem I kan lave på egen skole og dem I skal ud af huset for at gennemføre

Forløb på egen skole

Forløb ud af huset